Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Сургаалт Үгс 6:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Залхуу минь, чи хэдий хүртэл хэвтэх юм бэ?Нойрноосоо хэзээ сэрэх юм бэ?

бүрэн бүлгийг уншина уу Сургаалт Үгс 6

Xүрээнд Сургаалт Үгс 6:9 харах