Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Сургаалт Үгс 6:32 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эмэгтэй хүнтэй завхайрагч хүн ухааны гачаалд автдаг нэгэн байх бөгөөдЗавхайрснаараа өөрийгөө хөнөөдөг.

бүрэн бүлгийг уншина уу Сургаалт Үгс 6

Xүрээнд Сургаалт Үгс 6:32 харах