Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Сургаалт Үгс 27:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Өөрийн анд нөхрийг болон эцгийнхээ анд нөхрийг бүү орхи.Гай гамшиг чамд тохиолдоход ах дүүгийнхээ гэрийг бүү зорь.Хол суугаа ахаас чинь ойр буй хөрш чинь дээр.

бүрэн бүлгийг уншина уу Сургаалт Үгс 27

Xүрээнд Сургаалт Үгс 27:10 харах