Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Сургаалт Үгс 25:28 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Өөрийнхөө сүнсийг захирдаггүй хүн болЭргэн тойрондоо хэрэм босгоогүй, нурсан хот мэт буюу.

бүрэн бүлгийг уншина уу Сургаалт Үгс 25

Xүрээнд Сургаалт Үгс 25:28 харах