Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Шүүгчид 4:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

ЭЗЭН Баракийн өмнө Сисера болон түүний бүх тэрэг, цэргүүдийг илдний ирээр хядсанд, Сисера тэргээ хаян, явганаар зугтан одлоо.

бүрэн бүлгийг уншина уу Шүүгчид 4

Xүрээнд Шүүгчид 4:15 харах