Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Шүүгчид 19:24 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Энд миний онгон охин болон тэр хүний татвар эм байна. Би тэднийг гаргая. Та нар тэднийг хүчирхийлж, хүссэн зүйлээ тэдэнд үйлдэгтүн. Харин тэр хүнд тийм ичгүүрт хэргийг бүү үйлдэгтүн гэж хэлэв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Шүүгчид 19

Xүрээнд Шүүгчид 19:24 харах