Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Шүүгчид 16:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс Делила Самсонд—Чиний агуу хүч чадал юунд байгаа бөгөөд яавал чамайг хүлж зовоож чадах вэ? Надад хэлж өгөөч? хэмээн гуйсанд

бүрэн бүлгийг уншина уу Шүүгчид 16

Xүрээнд Шүүгчид 16:6 харах