Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Шастирын Дээд 28:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Гэсэн ч ЭЗЭН болох Израилийн Бурхан намайг мөнхөд Израилийн хаан болгохоор миний эцгийн бүх гэрээс намайг сонгосон юм. Учир нь Тэрээр Иудаг удирдагчаар сонгосон юм. Иудагийн гэр, миний эцгийн гэр болон миний эцгийн хөвгүүдийн дундаас Тэрээр намайг бүх Израилийн хаан болгохоор таалан соёрхсон билээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Шастирын Дээд 28

Xүрээнд Шастирын Дээд 28:4 харах