Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Шастирын Дээд 20:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Гатад дахин дайн болох үед нэгэн үлэмж аварга хүн байсан бөгөөд түүний гар, хөлийн хуруунууд нь тус тус зургаа, нийт хорин дөрвөн хуруутай байжээ. Энэ хүн ч аварга биетнүүдийн үр удмын нэг байсан билээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Шастирын Дээд 20

Xүрээнд Шастирын Дээд 20:6 харах