Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Шастирын Дээд 20:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Дахин филистчүүдтэй дайтах үе гарч, Иаирын хүү Елканан нь гит хүн Голиатын дүү Лахмиг алсан юм. Лахмийн жадны иш нь нэхмэлчний гогдогч мод мэт байв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Шастирын Дээд 20

Xүрээнд Шастирын Дээд 20:5 харах