Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Шастирын Дэд 9:29 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Соломоны бусад үйлсийг, эхнээс нь дуустал нь эш үзүүлэгч Натаны тэмдэглэлд, шилон хүн Ахиагийн эш үзүүллэгт болон Небатын хүү Иеробоамын талаар үзмэрч Иддогийн харсан үзэгдлүүдэд бичээгүй гэж үү?

бүрэн бүлгийг уншина уу Шастирын Дэд 9

Xүрээнд Шастирын Дэд 9:29 харах