Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Шастирын Дэд 35:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

шатаалт тахилуудыг тусгай тавьж, эгэл ардуудын эцгүүдийн бүлүүдийн хэсгүүдэд өгөөд, Мосегийн номд бичигдсэний дагуу тэдгээрийг ЭЗЭНд өргөн барив. Бухнуудыг мөн адил өгөв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Шастирын Дэд 35

Xүрээнд Шастирын Дэд 35:12 харах