Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Шастирын Дэд 23:11 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгээд тэд хааны хүүг гарган ирж, түүнд титэм өмсгөн, гэрчлэл өгч, түүнийг хаан болгов. Иехоиада болон түүний хөвгүүд түүнд тос цутган,—Хаан мөнх наслах болтугай! гэцгээв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Шастирын Дэд 23

Xүрээнд Шастирын Дэд 23:11 харах