Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Шастирын Дэд 22:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Аталиа уг газрыг захирч байх хооронд тэрээр тэдний хамт Бурханы өргөөнд зургаан жил нуугдаж байв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Шастирын Дэд 22

Xүрээнд Шастирын Дэд 22:12 харах