Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Шастирын Дэд 21:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Едом энэ өдрийг хүртэл Иудаг эсэргүүцлээ. Яг тэр үед Либна түүний ноёрхлыг эсэргүүцэв. Учир нь тэрээр эцэг өвгөдийнхөө Бурхан ЭЗЭНийг умартсан билээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Шастирын Дэд 21

Xүрээнд Шастирын Дэд 21:10 харах