Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Шастирын Дэд 20:27 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Иуда болон Иерусалимын бүх хүмүүс Иехошафатаар тэргүүлүүлэн Иерусалим уруу баяр хөөртэйгөөр буцжээ. Учир нь ЭЗЭН тэднийг дайсных нь ялагдалд баярлуулсан юм.

бүрэн бүлгийг уншина уу Шастирын Дэд 20

Xүрээнд Шастирын Дэд 20:27 харах