Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Шастирын Дэд 1:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Давидын хүү Соломон эрх мэдлээ хаант улсдаа бэхжүүлэв. Түүний Бурхан ЭЗЭН түүнтэй хамт байж, түүнийг ихэд өргөмжиллөө.

бүрэн бүлгийг уншина уу Шастирын Дэд 1

Xүрээнд Шастирын Дэд 1:1 харах