Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Рут 4:20 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Амминадабт Нахшон, Нахшонд Салмон,

бүрэн бүлгийг уншина уу Рут 4

Xүрээнд Рут 4:20 харах