Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Рут 4:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ингээд Боаз Рутыг авч, тэр эмэгтэй түүний эхнэр болов. Боаз түүн уруу орсонд ЭЗЭН түүнд үр тогтоон өглөө. Тэгээд тэр хүү төрүүлэв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Рут 4

Xүрээнд Рут 4:13 харах