Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Рут 1:21 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би дүүрэн гарч явсан боловч, ЭЗЭН намайг хоосон буцааж авчрав. Нэгэнт ЭЗЭН миний эсрэг гэрчилж, Төгс хүчит Нэгэн намайг зовоосон тул та нар юунд намайг Наоми гэж дуудна вэ? гэлээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Рут 1

Xүрээнд Рут 1:21 харах