Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Обадиа 1:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Чиний холбоотон бүх хүн чамайг хил уруу шахаж,чамтай эвтэй хүмүүс чамайг мэхэлж түрэмгийлнэ.Чиний талхыг идэгчид чамайг отох болно”. (Хэн ч түүнийг анзаарахгүй).

бүрэн бүлгийг уншина уу Обадиа 1

Xүрээнд Обадиа 1:7 харах