Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Обадиа 1:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Есав нь бусниулагдаж, түүний нууцлагдсан эрдэнэс нь хэрхэн ил гарч ирэх бол доо!

бүрэн бүлгийг уншина уу Обадиа 1

Xүрээнд Обадиа 1:6 харах