Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Обадиа 1:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Өөрийн дүүгийн өдөр болох түүний золгүй өдрийг бүү хар.Иудагийн хөвгүүдийн сүйрлийн өдөр тэдэн дээр бүү баяс.Тийм ээ, тэдний гай зовлонгийн өдөр чи амаа бүү ангайлга.

бүрэн бүлгийг уншина уу Обадиа 1

Xүрээнд Обадиа 1:12 харах