Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Номлогчийн Үгс 3:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хийж байгаа хөдөлмөрөөс нь ажил хийгчид ямар ашиг байна вэ?

бүрэн бүлгийг уншина уу Номлогчийн Үгс 3

Xүрээнд Номлогчийн Үгс 3:9 харах