Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Номлогчийн Үгс 3:22 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс хүн хийж байгаагаараа л баясгалантай байхаас өөр илүүтэй нь үгүй гэдгийг би ойлгов. Учир нь энэ бол хүний хувь зохиол болой. Түүнээс хойш юу болохыг үзүүлэхээр хэн түүнийг дагуулан аваачих билээ?

бүрэн бүлгийг уншина уу Номлогчийн Үгс 3

Xүрээнд Номлогчийн Үгс 3:22 харах