Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Номлогчийн Үгс 11:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Өглөө тарь, үдэш ч гараа бүү буулга. Учир нь өглөө орой тариалсны аль нь үр дүнтэй болохыг чи мэдэхгүй шүү дээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Номлогчийн Үгс 11

Xүрээнд Номлогчийн Үгс 11:6 харах