Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Нехемиа 7:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Парошийн хөвгүүд хоёр мянга нэг зуун далан хоёр,

бүрэн бүлгийг уншина уу Нехемиа 7

Xүрээнд Нехемиа 7:8 харах