Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Нехемиа 6:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ингээд хэрэм нь тавин хоёр хоногийн дотор, Елул сарын хорин таванд баригдаж гүйцлээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Нехемиа 6

Xүрээнд Нехемиа 6:15 харах