Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Нехемиа 5:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бурхан минь, энэ ард түмний төлөө хийсэн бүхний минь дагуу, сайны төлөө намайг санаач.

бүрэн бүлгийг уншина уу Нехемиа 5

Xүрээнд Нехемиа 5:19 харах