Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Нехемиа 11:26 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Мөн Иешуад, Моладад ба Бет-пелетэд,

бүрэн бүлгийг уншина уу Нехемиа 11

Xүрээнд Нехемиа 11:26 харах