Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Нехемиа 10:21 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Мешезабел, Задок, Иаддуа,

бүрэн бүлгийг уншина уу Нехемиа 10

Xүрээнд Нехемиа 10:21 харах