Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Нахум 3:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Усаар хүрээлэгдэн,Нил мөрний дэргэд байрласан Но-амоноос чи илүү дээр гэж үү?Гол нь түүний цайз болж, далай нь түүний хана байсан.

бүрэн бүлгийг уншина уу Нахум 3

Xүрээнд Нахум 3:8 харах