Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Нахум 1:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

ЭЗЭН бол уурлахдаа удаан, хүч чадлаараа агуу.ЭЗЭН буруутныг шийтгэлгүй орхихгүй.Хуй салхи, шуурган дотор Түүний зам байдаг бөгөөдүүлс бол Түүний хөл доорх тоос юм.

бүрэн бүлгийг уншина уу Нахум 1

Xүрээнд Нахум 1:3 харах