Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Нахум 1:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс одоо Би түүний буулгыг та нарын дээрээс эвдэн авч,дөнгөнүүдийг чинь таслах болно”.

бүрэн бүлгийг уншина уу Нахум 1

Xүрээнд Нахум 1:13 харах