Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Мика 7:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Гэмийг уучилдаг,Өөрийн өвийн үлдэгсдийн тэрслүү үйлдлийг хэрэгсдэггүй Тантай адил Бурхан хэн юм бэ?Тэр хувиршгүй хайранд баясдаг тул уур хилэнгээ мөнхөд хадгалдаггүй.

бүрэн бүлгийг уншина уу Мика 7

Xүрээнд Мика 7:18 харах