Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Мика 3:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тийм учраас та нараас болж Сион нь талбай мэт хагалагдаж,Иерусалим нь сүйрлийн овоо болж,сүмийн уул нь ойн модот өндөр газрууд болно.

бүрэн бүлгийг уншина уу Мика 3

Xүрээнд Мика 3:12 харах