Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Мика 2:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Миний ард түмний эмэгтэйчүүдийг бүгдийг нь та нар тааламжит гэрээс нь хөөж гаргадаг.Миний сүр жавхланг хүүхдүүдээс нь та нар үүрд авдаг.

бүрэн бүлгийг уншина уу Мика 2

Xүрээнд Мика 2:9 харах