Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Малахи 4:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэрээр эцгүүдийн зүрхийг хүүхдүүд уруу нь, хүүхдүүдийн зүрхийг эцгүүд уруу нь эргүүлнэ. Эс бөгөөс Би ирж, энэ нутгийг хараалаар цохино».

бүрэн бүлгийг уншина уу Малахи 4

Xүрээнд Малахи 4:6 харах