Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Малахи 3:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Та нар хэлэхдээ «Бурханд үйлчлэх нь ашиггүй юм. Бид Түүний тушаалыг сахиж, түмэн цэргийн ЭЗЭНий өмнө гашуудан явах нь ямар ашиг өгөх вэ?

бүрэн бүлгийг уншина уу Малахи 3

Xүрээнд Малахи 3:14 харах