Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Левит 9:11 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Харин мах болон арьсыг нь тэр хуарангийн гадна галд шатаав.

бүрэн бүлгийг уншина уу Левит 9

Xүрээнд Левит 9:11 харах