Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Левит 6:26 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Түүнийг нүглийн төлөө өргөсөн тахилч түүнийг иднэ. Энэ нь ариун газарт, хурлын майхны хашаан дотор идэгдэх ёстой.

бүрэн бүлгийг уншина уу Левит 6

Xүрээнд Левит 6:26 харах