Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Левит 6:20 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тослогдсон өдрөө Аарон болон түүний хөвгүүд энэ тахилыг ЭЗЭНд авчрах ёстой. Ефагийн аравны нэгэн сайн гурилыг байнгын идээн өргөл болгон авчирч хагасыг нь өглөө, хагасыг нь үдэш өргөх ёстой.

бүрэн бүлгийг уншина уу Левит 6

Xүрээнд Левит 6:20 харах