Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Левит 25:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Түүнээс гадна, хэрэв чи анддаа юм худалдах, эсвэл андынхаа гараас юм худалдан авах аваас та нар бие биедээ бурууг хийхгүй байгтун.

бүрэн бүлгийг уншина уу Левит 25

Xүрээнд Левит 25:14 харах