Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Левит 15:30 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тахилч нэгийг нь нүглийн төлөөх тахилд, нөгөөг нь шатаалт тахилд зориулан өргөнө. Тийнхүү тахилч, түүний бузар гоождосынх нь улмаас тэр эмэгтэйн төлөө ЭЗЭНий өмнө эвлэрүүллийг хийнэ”.

бүрэн бүлгийг уншина уу Левит 15

Xүрээнд Левит 15:30 харах