Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Левит 14:32 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Энэ бол цэвэршүүлэлтэд зориулах чадал боломж хомс арьсны халдварт өвчтөний тухай хууль болой.

бүрэн бүлгийг уншина уу Левит 14

Xүрээнд Левит 14:32 харах