Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Левит 13:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тахилчийг үзэхэд, хэрэв уг бижрүү нь арьсан дээгүүр тархсан байх аваас тахилч түүнийг бузартсан хэмээн тодорхойлох ёстой. Энэ нь арьсны халдварт өвчин болой.

бүрэн бүлгийг уншина уу Левит 13

Xүрээнд Левит 13:8 харах