Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Хаггаи 2:11 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Түмэн цэргийн ЭЗЭН айлдаж байна. “Одоо тахилч нараас хууль асуугтун.

бүрэн бүлгийг уншина уу Хаггаи 2

Xүрээнд Хаггаи 2:11 харах