Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Хаггаи 1:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Түмэн цэргийн ЭЗЭН ингэж айлдаж байна. “Энэ ард түмэн «Цаг нь болоогүй. ЭЗЭНий өргөөг барих цаг нь ч болоогүй» гэдэг”.

бүрэн бүлгийг уншина уу Хаггаи 1

Xүрээнд Хаггаи 1:2 харах