Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Хабаккук 3:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Түүний туяа нь нарны гэрэл мэт юм.Түүний мутраас цацрагууд гялбадаг бөгөөдТүүний хүч чадал нууцлагдсан.

бүрэн бүлгийг уншина уу Хабаккук 3

Xүрээнд Хабаккук 3:4 харах