Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Хабаккук 1:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ямар учраас Та надад гэм бурууг үзүүлж,юунд бузар мууг харуулна вэ?Тийм ээ, сүйрэл болон хүчирхийлэл миний өмнө байж,эвдрэлцэл гарч, тэмцэл өрнөж байна.

бүрэн бүлгийг уншина уу Хабаккук 1

Xүрээнд Хабаккук 1:3 харах